Sekkumisprogramm "Räägime lastest!"

Lapsevanem, kellel on psühholoogilisi või psühhiaatrilisi probleeme, muretseb tihti ka oma laste pärast. Laste kasvatamine ja lapsevanemaks olemine ei pruugi enam tulla nii hästi välja kui varem, väsimus võib vanematelt röövida kogu jõu ja kannatlikkuse. Samuti võib lapsevanem olla mures, kuidas lapsed tema haigust tajuvad ja mil moel see neid mõjutab. Lapsevanemad võivad märgata, et nende lapsed on muutunud ning lapsed võivadki olla suurtes raskustes.

Selle jaoks, et aru saada, kas lapsel on raskusi, on loodud tõenduspõhine laste vaimse tervise häireid ennetav sekkumisprogramm “Räägime lastest”. Programm on välja töötatud 2001. aastal emeriitprofessori ja lastepsühhiaatri Tytti Solantause poolt eesmärgiga ennetada nende laste probleeme, kelle perekondades esineb vanematel vaimse tervise häireid. See on täiskasvanutele suunatud teenus, kus tähelepanu on suunatud lapse positiivsele arengule. Programm toimub kindla juhendi järgi vastavalt lapse vanusele ning selles uuritakse lapse igapäevaelu läbi kolme põhilise arengulise konteksti: kodu, kool ja puhkeaeg. Vanemaga kohtutakse keskmiselt 2-3 korda.

Uuringud on näidanud, et:

 • lapsevanem on võtmeisik ennetamaks oma lapse vaimse tervise häireid (Pihkala jt, 2008); vanemad soovivad saada oma laste käekäigust professionaalset ülevaadet ning tahavad teada, kuidas nende haigus lastele mõjub (Pihkala jt, 2008);
 • ennetaval sekkumisel on tugev mõju, mis aitab lapsevanemal iseendast paremini aru saada, perekonnal end vastastikku mõista ning aitab kaasa ka vanemaks olemise tulevikuperspektiivide loomisel (Solantaus jt, 2009);
 • sekkumine on tõhus laste emotsionaalsete sümptomite, ärevuse ja vähese hüperaktiivsuse leevendamisel ning laste sotsiaalsete oskuste paranemisel (Södreblom, 2019).

Programmi läbimise eesmärk on:

 • jõustada vaimse tervise häirega lapsevanemaid oma igapäevases perekonnaelus;
 • parandada arusaamist probleemidest, millega vaimse tervise murega vanemad silmitsi seisavad;
 •  ennetada vaimse tervise häirega vanemate laste haigestumist;
 • toetada lapse ja vanema suhteid;
 • edendada lapse heaolu kaitsvaid tegureid.

Programm on mõeldud kõikidele lastevanematele, sõltumata sellest, kas lapsel endal on probleeme. Eesmärgiks on lapsevanema nõustamine laste positiivse arengu toetamisel ning vanemliku väe jõustamisel. Koostöös lapsevanemaga luuakse ühiseid arusaamu ja strateegiaid, et aidata lapse igapäevaelu toimetulekut parandada.

Peaksime rääkima lastest, kui:

 •  oled lapsevanem, kellel on vaimse tervise muresid või kui Sul on diagnoositud psüühikahäire;
 • kui oled märganud muutusi oma laste käitumises;
 • tunned muret, kuidas Sinu probleemid võivad mõjutada Sinu lapse edasist arengut ja vaimset tervist.

Sekkumismeetodit viib Tallinna kliinikus läbi vaimse tervise õde Elis Rajur. 

Vaimse tervise õe 60minutilise visiidi broneerimiseks kirjuta sensus@sensus.ee, helista telefonil 534 157 08 või täida kodulehel olev registreerimisvorm märksõnaga "Räägime lastest".

IMAGO