Tallinna kliinikus avatud Danel Kahari näitus "Kujunemine"

 Avasime Tallinna kliinikus Danel Kahari näituse "Kujunemine"!


Danel Kahar loob enda teoseid peamiselt maalide ja skulptuuridena. Teda käivitavaks jõuks on uskumus, et inimelu on välismaailmaga kohtumise ja iseenda loomuse kogum, mis võtab lõpuks müsteeriumi vormi. Daneli teoste loomisel on olulisel kohal käelised tegevused nagu liimimine, lõikamine, naelutamine, kruvimine - tegevused, mis hoiavad protsessi mängulisena ja ei lase elu liiga tõsiselt võtta.
Näitus-müük on avatud juuni lõpuni. Tulge oma silmaga vaatama!

IMAGO