Sensuse meeskonnaga liitub eripedagoog

Sensus alustab eripedagoogiliste teenustega, meie meeskonda lisandub eripedagoog!

Eripedagoog on spetsialist, kes uurib ja arendab lapse või nooruki tunnetustegevusi (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjaliku kõne ning hindab koolivalmidust. Eripedagoogi konsultatsiooni käigus analüüsib eripedagoog õpivalmidust, koostöö- ja suhtlemisvõimet, iseseisvust, teadmisi, arenguseisundit ja motivatsiooni. Eripedagoogilises teraapias tegeletakse tunnetustegevuste, õpioskuste ning suulise ja kirjaliku kõne arendamisega. Erinevate hindamismeetoditena kasutatakse vaatlust, vestlust ning mitmeid standardiseeritud teste.

Vajadusel kaasatakse ravimeeskonda lisaks eripedagoogile ka laste- ning noorukite lisapädevusega psühhiaater, kliiniline (lapse)psühholoog, psühhoterapeut ning vaimse tervise õde.

IMAGO