Inga Grinbergile ja Monika Vilule omistati Europsy kvalifikatsioon

Meie keskuse kliinilised psühholoogid Inga Grinberg ja Monika Vilu omistasid Euroopa Psühholoogiatunnistuse (EuroPsy, European Certificate in Psychology), mis tunnistab, et Inga ja Monika vastavad lisaks Eesti kliinilise psühholoogi kutsestandarditele ka Euroopa Psühholoogiaassotsiatsiooni (the European Federation of Psychologists' Associations, EFPA) hariduslikele ja kutsealastele nõuetele ning nad on kompetentsed praktiseerima Euroopas kliinilise psühholoogia valdkonnas. Palju õnne! 

IMAGO