Visioon

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus (tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba nr L02699) loodi 1999. aastal Tartus. Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset, tõenduspõhist ning kaasaegset ambulatoorset kliinilise psühholoogia-, psühhiaatria- ja psühhoteraapia-alast diagnostika- ning raviteenust. Pakume ka supervisiooni ja täiendkoolitust. Selle eesmärgi tagamiseks on edukalt ühendatud teadustegevus ning praktiline ravitöö. 2000. aasta oktoobris avasime keskuse Pärnus, sama aasta novembris Paides ja 2003. aasta novembris Tallinnas. Käesolevalt tegutseb keskus Tallinnas, Pärnus ja Paides. 2019. aastal tähistab Sensus oma 20. tegevusaastat.

Erialaspetsialistid. Keskuses töötavad atesteeritud kliinilised psühholoogid, psühhoterapeudid, psühhiaatrid ja vaimse tervise õed. Kõikidel spetsialistidel on väljaõpe töötamaks nii tervete inimeste kui ka psüühika- ja käitumishäiretega patsientidega.

Psühhodiagnostika. Keskuses on võimalik diagnoosida (näiteks kliinilised intervjuud, struktureeritud intervjuud, enesekohased küsimustikud, neuropsühholoogilised hindamismeetodid, vaimsete võimete hinnangumeetodid jne) erinevaid psüühika- ja käitumishäireid, kognitiivseid funktsioone lastel, noorukitel ja täiskasvanutel ja isiksuseomadusi. Uuringutes kasutatakse eesti keelde adapteeritud ning valideeritud diagnostikameetodeid. Uute meetodite väljatöötamisel tehakse tihedat koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli psühholoogia osakondadega. Keskuse töötajate poolt juhendatakse mitmeid teadusuuringuid, mille eesmärgiks on uute hindamismeetodite loomine või adapteerimine. Seisundi hindamiseks ja sobiva sekkumismeetodi valikuks viiakse ravi alustades alati läbi põhjalik uuring.

Teaduslikult tõestatud efektiivsusega psühhoteraapiameetodid. Keskus on spetsialiseerunud teaduslikult tõestatud efektiivsusega psühhoteraapiameetoditele psüühika- ja käitumishäirete ravis. Valdavalt on need kognitiiv-käitumuslikud sekkumised. Sellised meetodid on esimene soovituslik ravivalik enamike häirete ravis rahvusvahelistes ravijuhistes (näiteks Nice Guidelines jms). Ükski psühhoteraapia meetod ei ole efektiivne kõikide psüühika- ning käitumishäirete ravis. Iga häire jaoks on olemas oma kindlad meetodid, mis just selle häire raviks on teadusuuringutega tõestatud. Keskuse töös kasutatakse erinevaid psühhoteraapiameetodeid (näiteks eksponeerimine koos turvalisuskäitumiste peatamisega paanikahäire ravis, kognitiivne, käitumuslik ja interpersonaalne psühhoteraapia depressiooni ravis, eksponeerimine koos reaktsiooni peatamisega obsessiiv-kompulsiivse häire ravis, kognitiivne paariteraapia jne).

Kompleksne ambulatoorne vaimse tervise diagnostika- ja raviteenus ühest kohast. Oleme oma eesmärgiks seadnud vaimse tervise ambulatoorsete teenuste pakkumise võimalikult kompleksselt. Seisundi uurimine, ravi planeerimine, individuaalne psühhoteraapia, grupiteraapia ja ravimite määramine toimub ühes kohas. Selle saavutamiseks töötame koos ravimeeskonnaga, kuhu kuuluvad kliinilised psühholoogid, psühhoterapeudid, psühhiaatrid ja vaimse tervise õed. Vajadusel kaasame teisi spetsialiste. Loodame oma patsientidele pakkuda parimat raviteenust koos meeldiva keskkonnaga selleks, et vaimse tervise probleemidega toimetulek oleks võimalikult efektiivne ja turvaline.

IMAGO