ATH - Tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks

Virtuaalkonverents: ATH – tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks

5 videot, kokku 3 tundi ja 5 minutit

Tegemist on 21.09.2021 toimunud virtuaalkonverentsi salvestusega. 

Vaata Katrin Orava sissejuhatust ja kutset järelvaatamisele SIIT.

Sihtgrupp
Konverents sobib meditsiinitöötajatele, psühholoogidele, haridus- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele ning kõigile ATH-ga isiklikku kokkupuudet omavatele huvilistele.

Tutvustus
Naiste aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on selgelt aladiagnoositud, kuid sage ja teiste psüühikahäirete poolt maskeeritud häire. ATH äratundmine parandab oluliselt raviedu ja inimese toimetulekut, mistõttu on äärmiselt tähtis õppida varakult märkama, millal on tegemist ATH-ga.
Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS korraldatud virtuaalne teaduskonverents käsitleb põhjalikult naiste ATH diagnoosimise ja ravi tänapäevaseid põhimõtteid.
Lisaks ettekannetele tutvustatakse ka haigusjuhtumeid ning ravi tulemuslikkust läbi praktiliste näidete.

Konverentsi moderaatorid:

  • Katri-Evelin Kalaus, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja juhatuse liige, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS
  • Karl Järvelaid, õigusteaduse magister ja juhatuse liige, Mast Law Õigusbüroo


Teemad

1. Konverentsi avamine.
Tanel Kiik, tervise - ja tööminister
2. Ravijuhu esitlus. Kogemuslugu aktiivsus- ja tähelepanuhäirega elamisest. Eripäradest lapsepõlves diagnoosimise ja teraapiani täiskasvanueas. Toimetulekuvõtted.
3. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire kognitiiv-käitumuslik teraapia.
Inga Grinberg, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS
4. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire läbi naise elukaare.
Kujunemine ja mõjutegurid, sümptomid, muutused elukaare jooksul, kaasuvad psüühikahäired.
Mari Järvelaid, meditsiiniteaduste doktor, laste ja noorukite lisapädevusega psühhiaater, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS
5. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomaatika, tänapäevane diagnostika ja ravi. Sarnasused ja erisused teiste psüühikahäiretega.
Katrin Orav, psühhiaater, psühhoterapeut ja juhatuse liige, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS

Tulemused
1. Õpid mõistma naiste ATH eripärasid, kujunemist ja mõjutegureid läbi elukaare.
2. Saad teada, millised on ATH-le iseloomulikud eneseregulatsiooni ja täidesaatvate funktsioonidega seotud raskused.
3. Saad ülevaate täiskasvanute ATH-le suunatud kognitiiv-käitumisteraapia sekkumiste valdkondadest.
4. Saad teada, kuidas toimub ATH diagnostika ja ravi ning millised on seosed teiste psüühikahäiretega.
5. Kuuled terviklikku kogemuslugu ATH-ga toimetulekust ja raviprotsessist.


Konverentsi osalustasu on 48 eurot (sisaldab käibemaksu) ning ligipääs salvestatud videotele kehtib 30 päeva peale ostu sooritamist.
Konverentsi ostmine ja vaatamine toimub Vaimse Tervise Heaks vth.ee videokoolituste keskkonnas (LINK).

IMAGO