Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Spetsialisti teenused  EUR

Kliinilise psühholoogi, psühhoterapeudi vastuvõtt

90.00
Perearsti suunamisel teraapiafondi raames omaosalus 35.00
Pere- või paariteraapia seanss kuni 45 min / 60 min / 90 min

100.00 / 130.00 / 160.00

Eripedagoogi vastuvõtt kuni 45 min / 60 min 70.00 / 90.00
Kliinilise psühholoogi eritingimustel vastuvõtt 170.00
Psühhodiagnostika  EUR

Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

55.00
QbTest esmakordne / korduv
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
160.00 / 120.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(struktureeritud testipatarei
läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja
tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
300.00

Isiksuse uuring (struktureeritud intervjuu ja skoorimine;
lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss
vastavalt hinnakirjale)

140.00-220.00

Kognitiivsete funktsioonide uuring (struktureeritud testipatarei
läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja
tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

300.00
Psühhiaatria teenused EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 min / 45 min / 60 min / 90 min 75.00 / 115.00 / 150.00 / 210.00
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 15 min / 30 min / 45 min / 60 min 15.00 / 35.00 / 50.00 / 70.00
Psühhiaatri erakorraline vastuvõtt kuni 2 tööpäeva jooksul kuni 60 min 220.00

Transkraniaalse ajustimulatsiooni seanss alalisvooluga (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)

Igapäevane aktiivravi protokoll 20 seanssi (või vastavalt psühhiaatri määratud raviplaanile). Esimesel seansil lisandub psühhodiagnostika. Esimesel ja viimasel seansil lisandub vaimse tervise õe 45minutiline vastuvõtt.)

26.00 seanss

Ravikuur 675.00

Transkraniaalse magnetstimulatsiooni seanss (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

Aktiivravi protokoll 30 seanssi (Stimulatsioonile lisandub psühhodiagnostika ravieelselt ja aktiivravi lõpus, psühhiaatri 60 min visiit, 11. seansil vaimse tervise õe 45 min vastuvõtt ja ravi lõpus psühhiaatri 60min vastuvõtt).

40.00 seanss

Pakett 1660.00

Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
25.00
Psühhiaatriline nõustamine plaanilise visiidi väliselt kirja teel
(plaanilise visiidi väliselt)
20.00
Lisateenused EUR
2 spetsialistist koosneva ravimeeskonna vastuvõtt keskuses 200.00

Koduvisiit

hind kokkuleppel
Teenused, millele lisandub käibemaks
Psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia kuni 45 min 90.00
Vaimse tervise spetsialisti (eripedagoog, logopeed, kogemusnõustaja, vaimse tervise õde, psühhiaater) konsultatsioon kuni 45 min 50.00-115.00
Individuaalne supervisioon kuni 45 min 90.00
Grupisupervisioon kuni 45 min 220.00

Transkraniaalse ajustimulatsiooni koduse ravi pakett (seadme rent)

100.00 

1 kuu

Teatise või tõendi väljastamine 55.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
120.00
Koolitus hind kokkuleppel

Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuarist 2023.

IMAGO