Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Psühhoterapeudi, kliinilise psühholoogi, psühholoogi teenused  EUR
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi esmane vastuvõtt 75.00
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi korduv vastuvõtt 62.00
Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt 62.00
Kliinilise psühholoogi korduv vastuvõtt 55.00
Psühholoogi esmane vastuvõtt 50.00
Psühholoogi korduv vastuvõtt 45.00
Psühholoogi esmakordne võõrkeelne seanss 85.00
Psühholoogi korduv võõrkeelne seanss 75.00
Pere- või paariteraapia esmane seanss 80.00
Pere- või paariteraapia korduv seanss 65.00
Pereteraapia seanss kuni 90 minutit 130.00
Skype seanss vastavalt spetsialistide hinnakirjale ja kestusele  45.00-   85.00
Psühhodiagnostika  EUR
Psühhodiagnostika
(enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
50.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
40.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(lisandub vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
180.00
Isiksuse uuring
(struktureeritud intervjuu ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
100.00-200.00
Kognitiivsete funktsioonide uuring
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
280.00
Esmakordne QbTest
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
175.00
Korduv QbTest
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
130.00
Esmakordne QbTest Sensuses ravil olevale kliendile
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
160.00
Korduv QbTest Sensuses ravil olevale kliendile
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
120.00
Psühhiaatria teenused: EUR
Psühhiaatri esmane vastuvõtt kuni 55 minutit 100.00
Psühhiaatri korduv vastuvõtt kuni 30 minutit 57.00
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
25.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
40.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
(hinnale lisandub käibemaks)
65.00
Lisateenused: EUR
Vaimse tervise õe vastuvõtt 35.00
Vaimse tervise õe võõrkeelne vastuvõtt 50.00
Kliinilise psühholoogi ja psühhiaatri ühisseanss 150.00
Transkraniaalne ajustimulatsioon alalisvooluga (1 seanss) 20.00
Vastuvõtt eritingimustel nädala jooksul
kestusega kuni 45 minutit
130.00
Supervisioon
(hinnale lisandub käibemaks)
80.00
Eriväljakutse Tallinna piires
(meeskonnas on kaks kliinilist psühholoogi või
psühhiaater ja kliiniline psühholoog)
380.00

NB! Kõigile anonüümseks jääda soovivatele isikutele lisandub teenuse hinnale käibemaks.

Hinnakiri kehtib alates 1. oktoobrist 2018.

Palume tutvuda ka meie teenuse osutamise tingimustega.

IMAGO