Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Psühhoterapeudi, kliinilise psühholoogi, psühholoogi teenused  EUR
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi esmane vastuvõtt 70.00
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi korduv vastuvõtt 57.00
Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt 60.00
Kliinilise psühholoogi korduv vastuvõtt 50.00
Psühholoogi esmane vastuvõtt 50.00
Psühholoogi korduv vastuvõtt 45.00
Psühholoogi esmakordne võõrkeelne seanss 80.00
Psühholoogi korduv võõrkeelne seanss 70.00
Pere- või paariteraapia esmane seanss 80.00
Pere- või paariteraapia korduv seanss 65.00
Skype seanss vastavalt spetsialistide hinnakirjale ja kestusele 45.00-70.00
Psühhodiagnostika  EUR
Psühhodiagnostika
(enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
45.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
30.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(lisandub vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
130.00
Isiksuse uuring
(struktureeritud intervjuu ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
90.00-160.00
Kognitiivsete funktsioonide uuring
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
280.00
Psühhiaatria teenused: EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 60 minutit 85.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 minutit 45.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 60 minutit 50.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 30 minutit 30.00
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
23.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
30.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
(hinnale lisandub käibemaks)
55.00
Lisateenused: EUR
Kliinilise psühholoogi ja psühhiaatri ühisseanss 95.00
Vastuvõtt eritingimustel nädala jooksul
kestusega kuni 45 minutit
95.00
Supervisioon
(hinnale lisandub käibemaks)
60.00
Eriväljakutse Tallinna piires
(meeskonnas on kaks kliinilist psühholoogi või
psühhiaater ja kliiniline psühholoog)
360.00

NB! Kõigile anonüümseks jääda soovivatele isikutele lisandub teenuse hinnale käibemaks.

Hinnakiri kehtib alates 2. jaanuarist 2018.

Palume tutvuda ka meie teenuse osutamise tingimustega.

IMAGO