Transkraniaalne magnetstimulatsioon

Transkraniaalne magnetstimulatsioon (ehk rTMS) kuulub mitteinvasiivsete ajustimulatsioonimeetodite hulka. Transkraniaalse magnetstimulatsiooni seade võimaldab välispidiselt stimuleerida erinevaid ajupiirkondi, kasutades selleks magnetvälja impulsse. Stimuleerimisel tekitatakse magnetväli peanaha vastu asetatud isoleeritud pooli abil, millest suunatakse läbi lühiajaline magnetimpulss. rTMS-ga stimuleeritavad piirkonnad asuvad aju pindmistes kihtides. Stimuleeritakse ajupiirkonda, mis on eelnevalt kindlaks tehtud vastavalt igale spetsiifilisele haigusseisundile.
Senised teaduslikud uurimustööd on näidanud, et protseduuril kasutatav stimuleerimismetoodika võib mõjuda ka sellises olukorras, kui varasem depressiooni ravi on olnud ebatõhus.

Protseduuri läbiviimise metoodika

Esmasel psühhiaatri visiidil kirjeldatakse põhjalikult üldfüüsiline, neuroloogiline ja psüühiline seisund, hõlmates meditsiinilist läbivaatust ning kirjalike mõõdikute täitmist. Prillide ja/või kuuldeaparaadi olemasolul on vajalik need visiidile kaasa võtta. Esmase visiidi eesmärk on täpsustada sobivust protseduurile.

Ravi individuaal- ja kogukestus

Tüüpiline rTMS raviperiood kestab 4-6 nädalat, mille vältel teostatakse 20-30 stimulatsiooniprotseduuri. Üks stimulatsiooniprotseduur kestab koos kõigi eel- ja järeltegevustega 30-40 minutit. Peale raviperioodi lõppu teostatakse järeluuringud, et kirjeldada seisundit ning võrrelda tulemusi esmase hindamise tulemustega.

Protseduuri läbimisega kaasnevad võimalikud riskid
Protseduuril osalemise riske ja võimalikke kõrvaltoimeid selgitab Teile meditsiinipersonal protseduurile eelnevalt. Kasutatav EL standarditele vastav rTMS-aparatuur ei võimalda tervist ohustavat ajustimulatsiooni. Rahvusvahelise uurimistööde praktika põhjal võib väita, et rTMS-ga ei kaasne Teie tervisele ega heaolule kahjustavaid mõjusid. Kõrvalmõjusid võib harva esineda peavalu, peapöörituse ja/või mööduva tunnetushäire (nt hajameelsus, keskendumisraskused) näol. Kõige olulisemaks võimalikuks kõrvaltoimeks peetakse epileptilist hoogu. Protseduuri ajal on tagatud meditsiinipersonali kohalolek, kes jälgib stimulatsioonile eelnevalt ning selle ajal Teie tervislikku seisundit. Mistahes probleemide ilmnemisel protseduur katkestatakse, kuid protseduuril osalemisest võib igal ajal loobuda.

Protseduurist eeldatav kasu

Protseduuril osalemine garanteeritult lisakasu kaasa ei too. Teaduskirjanduse ja rahvusvaheliste juhtnööride põhjal on võimalik igapäevase toimetuleku ja elukvaliteedi paranemine seoses vaimse tervise alaste sümptomite leevenemisega. 

IMAGO