Juriidilisele isikule

Juriidilise isiku hinnakiri

Hinnakiri kehtib juriidilistele isikutele Tallinna, Pärnu ja Paide keskustes.

Nõustamisteenused  EUR
Psühholoogiline nõustamine kuni 45 min 110 + km
Psühholoogiline testimine 75 - 330 + km
Vaimse tervise spetsialisti konsultatsioon kuni 45 min
(eripedagoog, logopeed, kogemusnõustaja, vaimse tervise õde, psühhiaater)
45 - 135 + km
Individuaalne supervisioon kuni 45 min 110 + km
Grupisupervisioon kuni 45 min  230 + km
Raviteenused  EUR
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt | individuaalne psühhoteraapia
(psühhoterapeut, superviisor, lapsepsühholoog)
110
Psühholoog-nõustaja vastuvõtt | individuaalne psühhoteraapia 100
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 min | 45 min | 60 min 90 | 135 | 180
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 30 min | 45 min | 60 min 45 | 68 | 90
Eripedagoogi, logopeedi vastuvõtt kuni 45 min | 60 min 90 | 110
Pere- või paariteraapia seanss kuni 45min | 60min | 90min

120 | 150 | 180

Väljaõppel pereterapeudi pereteraapia seanss kuni 60 min | 90 min 120 | 140
Psühhiaatriline nõustamine plaanilise visiidi väliselt kirja teel 25
Psühhodiagnostika 75
Isiksuse uuring 240
Kognitiivsete funktsioonide uuring 330
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine 330
QbTest esmakordne / korduv 180 | 150
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
30

Transkraniaalse ajustimulatsiooni seanss alalisvooluga (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)

Igapäevane aktiivravi protokoll 20 seanssi (või vastavalt psühhiaatri määratud raviplaanile). Esimesel seansil lisandub psühhodiagnostika. Esimesel ja viimasel seansil lisandub vaimse tervise õe vastuvõtt (tasuline 30 min visiit).

32

Transkraniaalse magnetstimulatsiooni seanss (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

Aktiivravi protokoll 30 seanssi (stimulatsioonile lisandub psühhodiagnostika ravieelselt ja aktiivravi lõpus, psühhiaatri 60 min visiit, 11. seansil vaimse tervise õe 45 min vastuvõtt ja ravi lõpus psühhiaatri 60 min vastuvõtt).

50 - 70

Lisateenused EUR
Teatise koostamine 70 + km

Transkraniaalse ajustimulatsiooni koduse ravi pakett (seadme kuurent)

100 + km

Koolitus hind kokkuleppel

*Läbiviidavatele psühhodiagnostilistele meetoditele lisanduvad esmane vastuvõtt ja tagasiside seanss vastavalt hinnakirjale. Uuringu hinnas sisaldub testipatarei ja/või intervjuu läbiviimine, tulemuste skoorimine, analüüsimine ning kokkuvõtte kirjutamine.

** Kõikidele eritingimustel teenustel rakendub teenuse kahekordne hinnatasu (väljaspool tööaega, väljaspool ravijärjekorda).

Hinnakiri kehtib alates 1. septembrist 2023.

IMAGO