Kunstinäitused Tallinna kliinikus

Korraldame Sensuses kunstinäitusi aastast 2019!

Psüühika tahab vaheldust, siis on meeleolu parem. Kui tuju paha, siis motivatsioon alaneb ja käitumuslik vaheldus langeb. Vältimine süvendab negatiivset mõtisklemist ja halba enesetunnet. Nii tekib ja säilub depressioon, kõige sagedasem psüühikahäire. Tähelepanu suunamine endast välja ja kunsti vaatlemine vähendab muretsemist ning ärevust.
Osadele patsientidest on meie kliinikusse vaimse tervise teenustele tulek pea ainus kodust väljaskäimine kuus või nädalas. Sensuses saavad patsiendid vaimse tervise teenuse ja kunstinäituse külastuse samaaegselt. Meie patsiendid on vahetuvad näitused väga hästi vastu võtnud.
Mitmetes riikides on tunnustatud praktika, et psüühikahäirega inimesed saavad tasuta muuseume külastada. Psühhiaatrid ja kliinilised psühholoogid kirjutavad seal välja muuseumipääsmeid, kui nn "sotsiaalseid retsepte". Meie korraldame kunstinäitusi omaenda kliinikus ja koostöös Kalaus galeriiga.
Mõned toredad näited mujal tehtust on siin:

Vaimne tervis olgu hoitud igal moel!

IMAGO