Oleme Tallinna keskusesse kasutusele võtnud aktiivsus- ja tähelepanuhäire hindamiseks kasutatava uuringu nimetusega QbTest

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS on oma Tallinna keskuses kasutusele võtnud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) hindamiseks kasutatava uuringu nimetusega QbTest.

QbTesti puhul on tegemist arvutipõhise testiga, mis hindab ATH kolme põhisümptomit: hüperaktiivsust, tähelepanu ja impulsiivsust ning seda nii lastel kui ka täiskasvanutel 6-60. eluaastani. Test sisaldab endas järjepideval sooritusel põhinevat ülesannet ning liikumisel põhinevat analüüsi. 15-20 minutit kestva ülesande jooksul on testitava ülesandeks vastata nii täpselt ja kiiresti kui võimalik erinevatele arvutiekraanile ilmuvatele geomeetrilistele kujunditele ning vajutada vastusenupule. Ülesande sooritamise jooksul on testitava otsmikule kinnitatud reflektor, mille liikumist mõõdab arvuti kohal paiknev infrapunakaamera. Testitava tulemused saadakse võrdluses normgrupiga ning esitatakse graafiliste raportitena.

Tuletame meelde, et testi tulemus ei ole kunagi ainus ja piisav meetod psüühika hindamiseks. Testi visiidile lisaks planeeritakse tagasiside visiit kliinilise psühholoogi või psühhiaatri juures ning vajadusel kombineeritakse ka teisi kognitiivseid funktsioone hindavaid meetodeid.

QbTestile aja broneerimiseks helistage meie telefoninumbril 534 157 08, kirjutage sensus@sensus.ee või täitke kodulehel olev registreerimisvorm.

IMAGO