Korraldasime superviisorite koolituse

16. jaanuaril korraldasid Margit Tamm ja Katri-Evelin Kalaus Sensuse Tallinna kliinikus Kognitiiv- ja käitumisteraapia assotsiatsiooni superviisorite koolituse. Arutleti õpistrateegiate, pädevuste hindamise ja tagasiside andmise üle. Õppimise õpetamisest rääkis Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas. Koolituse tulemusena valmib lähikuudel pädevuste hindamise küsimustik, mida kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppes osalenu saab kasutada oma teadmiste ja oskuste jooksvaks iseseisvaks hindamiseks terapeudiks õppimise käigus.

IMAGO