Tutvusime Lastemajaga

Käisime eelmisel nädalal tutvumas Sotsiaalkindlustusameti Lastemajaga. Lastemaja pakub erialadevahelisi teenuseid seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lapse heaolu nimel töötavad koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog jpt.
Tutvusime Lastemaja kontseptsiooni ja ruumidega, arutasime koostööplaane ning tõdesime, kuivõrd oluline on erialadevaheline ladus ja hea koostöö, et saaksime aidata lapsi ja noorukeid neile parimal võimalikul viisil.

IMAGO