Sensus pakub eripedagoogi teenuseid väikelastele vanuses 1,5-7 eluaastat

Sensus pakub eripedagoogi teenuseid väikelastele vanuses 1,5-7 eluaastat. Meie kliiniku eripedagoog Anneli Tuulik saab sekkuda järgmiste probleemide korral: käitumisraskused lasteaias või kodus, vähene kõne, arendamist vajavad enesekohased või sotsiaalsed oskused, ettevalmistus kooliks, koolivalmiduse hindamine ja nii edasi. Vajadusel kaasatakse lastepsühhiaater või kliiniline psühholoog.

Broneeri aeg vastuvõtule 534 157 08, kirjuta sensus@sensus.ee või täida registreerimisvorm.

IMAGO