Miks retseptide pikendamine on tasuline teenus?

Miks retseptide pikendamine on tasuline teenus?

Selgitab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS juhatuse liige ja Eesti Psühhiaatrite Seltsi ambulatoorse psühhiaatria sektsiooni juhatuse liige, psühhiaater dr Katrin Orav:

Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskusel Sensus on Tervisekassa lepingupartner piiratud mahus. Tasulistel teenustel käivad patsiendid tasuvad raviteenuste eest tasulise hinnakirja alusel.

Diagnostika, ravi määramine ja selle efekti, kõrvaltoimete ja koostoimete jälgimine on arsti otsene töö ja vastutus. Ühtki retsepti ei väljastata ilma visiidita, põhjenduseta ja juhendamiseta. Retseptivisiit on psühhiaatri konkreetne tööülesanne – väljastamise kuupäevaga korrektselt vormistatud visiit, mis sisaldab sissekandes põhjendatud raviotsust ja -plaani ning infot retsepti väljastamise kohta, lisandub suhtlus patsiendiga kirja, telefoni või videokanali kaudu. Arst vastutab iga retsepti puhul nii sisulise ja vormilise korrektsuse eest (kas ravi on sobiv, kas ravimite kasutamine on skeemikohane, milline on soodusmäär, sobivus vahepeal väljakirjutatud teiste ravimitega jms).

Tervisekassa lepingumahu raames ravil olijatele toimub ka Sensuses plaaniliste visiitide vahepealsel perioodil vajalike korduvate retseptide väljastamine ja raviskeemi soovituste andmine lepingumahu piires kaugvisiidina või kohapeal eriarsti korduvvastuvõtuna, TTL loetelus on selle jaoks teenused 4004, 3201, 3222. Patsient tasub omaosaluse 5 eurot.

Perearst teenindab oma nimistu patsiente pearaha alusel Tervisekassa lepingumahust, temal on õigus ja võimalus pikendada eriarsti juures tasulisel teenusel käivale inimesele eriarsti väljakirjutatud ravimeid Tervisekassa poolt rahastatud teenusena, esitades arveid sama töö eest otse Tervisekassale. Digiloost või digiretseptuurist näeb perearst väljakirjutatud ravimite retsepte ja diagnoosi.

Lisainfoks: Retseptide kehtivusaeg ja väljastamise kord on erinevad sõltuvalt ravimi klassist: antidepressante, meeleolustabilisaatoreid ja neuroleptikume kirjutab psühhiaater kokkulepitud skeemi järgi välja enamjaolt kordusretseptiga, mis kehtib 180 päeva maksimaalset 6 kuuks. Kui patsiendi seisund või raviplaan muutuvad, siis kirjutatakse ravimit korraga välja 2 kuuks. Psühhotroopsete ja narkootiliste retseptide väljakirjutamist reguleerivad seadused piiravad väljakirjutatava ravimi kogust (maksimaalselt 60 tabletti) ja retsepti kehtivusaega (30 päeva).

IMAGO