Pärnus alustas juunis tööd eripedagoog Liina Õmblus

Liina Õmblus on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika erialal ja tal on eripedagoogi kutse tase 8. Ta on töötanud üle 20 aasta eripedagoogina koolis ja lasteaias ning on hinnatud juhendaja, lektor ja õppejõud. Liina on Eesti Eripedagoogide Liidu liige ja praegu juhatuse esimees.

Eripedagoog

  • Nõustab lapsevanemaid lapse arenguliste ning hariduslike erivajaduste küsimustes, aitab valida sobivat õpimetoodikat ja õppematerjali.
  • Hindab lapse õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust lapse vajadustest lähtuvalt ning õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas.
  • Pakub tuge keha-, meele- ja kognitiivse arengu puuetega, emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastele.
  • Nõustab jõukohase õppematerjali ja erinevate õpistrateegiate, võtete ja vahendite valikul.
  • Hindab õpikeskkonna ja õppekava sobivust lapsele.
  • Hindab lapse koolivalmidust.

Liina vastuvõtule saab registreerida kirjutades parnu@sensus.ee, helistades telefonil 521 2928 või täites kodulehel olev registreerimisvorm.

IMAGO