Sensuse meeskonnaga on liitunud vaimse tervise õed

Meie Tallinna keskuse meeskonda on lisandunud kaks vaimse tervise õde - Merit Lill ning Marianne Annion.

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes osutab õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga. Vaimse tervise õde osutab õendusabi kas iseseisvalt või koos eriarstiga, ta teeb koostööd teiste tervishoiumeeskonna liikmetega ning vajaduse korral ka sotsiaalabiasutustega.

Vaimse tervise õe ülesandeks on:

  1. patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks,edendamiseks ja haiguste ennetamiseks, iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ning toimetulekut ja turvalisust toetav nõustamine;
  2. patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil, täiendavate uuringute vajaduse väljaselgitamine, objektiivsete tervisenäitajate seire ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhenditest. Kõrvalekallete ilmnemisel terviseprobleemide lahendamine iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajatega;
  3. õendussekkumiste ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (v.a tervishoiuteenuste loeteluga sätestatud tervishoiuteenused);
  4. õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendussekkumise ja õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete
    töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

Tegevuste dokumenteerimisel tuleb  lähtuda sotsiaalministri
18.09.2008 määrusest nr 56, Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord.

Vaimse tervise õe ambulatoorse vastuvõtu teenusteks on muuhulgas:
— Patsiendi terviseseisundi hindamine, terviseriskide analüüs
— Haiguse ja terviseprobleemi olemuse selgitamine, haiguse, erinevate aspektide ja seoste kohta informatsiooni andmine
— Arsti poolt ordineeritud ravi olulisuse ja ravipõhimõtete
selgitamine, ravimi koos-ja kõrvalmõjudest informeerimine
— Enesetunde ja terviseseisundi jälgimiseõpetus, järelkontrolli olulisuse selgitamine
— Ravimite manustamise ja ravipäeviku pidamise õpetus
— Haiguspuhune toitumisõpetus, toitumispäeviku pidamise õpetus
— Elustiilialane nõustamine (nt isiklik hügieen, sobiv päevarežiim, füüsiline aktiivsus, suitsetamisest ja alkoholi kuritarvitamisest loobumine)
— Unehäiretega patsiendi une probleemi välja selgitamine, uneaegsete hingamis-ja liigutushäirete olemasolu ja unetuse kognitiiv-käitumusliku grupiteraapia vajaduse hindamine
— Seisundi hindamisskaalade ja küsimustike täitmine ja hindamine
— Ravitõhususe, terviseseisundi ja -näitajate hindamine ning
jälgimisperioodil ilmnenud asjaoludest raviarsti teavitamine
— Patsiendi ja tema lähedase psühhoemotsionaalne toetamine
— ja nii edasi..

Sensuse pere soovib õdedele põnevaid erialaseid väljakutseid!

IMAGO