Sensus alustab neuropsühholoogiliste raviteenustega

Oled täheldanud enda või oma lähedase juures vaimse võimekuse osas tagasilangust. Käitumine on muutunud - sagedamini on hakanud esinema unustamist, keskendumine on häiritud, tähelepanu hajus, kõnes on ette tulnud takerdumisi.

Muutused vaimsetes võimetes võivad tekkida aegamisi (näiteks vananemisega seonduvalt, pikaajalise alkoholi liigtarvitamise tagajärjel või dementsuse korral), kuid teatud haiguste (näiteks insuldi) ja õnnetuste (näiteks ajutrauma) tagajärjel ka üleöö.

Sellistes olukordades vajad neuropsühholoogi abi seisundi põhjalikul hindamisel, sobivaimate sekkumismeetodite valikul ning ravis.

Neuropsühholoog on spetsialist, kellel on teadmisi sellest, kuidas vaimsed võimed ja käitumine on seotud ajustruktuuride ja närvivõrgustikega. Kliinilises neuropsühholoogias hinnatakse ajufunktsioone mõõtmise teel. Üksikasjalikku tugevuste ja nõrkuste profiili kasutatakse näiteks diagnoosi täpsustamisel ning edasise ravi planeerimisel. Neuropsühholoog annab uurimisprotsessi tulemuste põhjal edasisi soovitusi. Ta viib läbi kognitiivset taastusravi.

Sensus alustab neuropsühholoogiliste raviteenustega nii noortele kui vanematele täiskasvanud patsientidele. Alates novembrist pakume neuropsühholoogilisi uuringuid, raviplaane ja tõenduspõhiseid sekkumisi nii patsiendile endale kui tema lähedastele. Ravimeeskonda kaasatakse lisaks vaimse tervise õele ja neuropsühholoogile vajadusel ka psühhiaater, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, logopeed.
Sekkumismeetoditena kombineeritakse vajadusel neuropsühholoogilist (taastus)ravi, individuaalset ja perepsühhoteraapiat, väheinvasiivseid ajustimulatsioonimeetodeid ja ravimeid.

IMAGO