Katri-Evelin Kalaus esines Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppekava arenduskonverentsil

Katri-Evelin Kalaus esines 26. mail 2015 Tartus toimunud Tartu Ülikooli konverentsil „Psühholoogia magistriõppekava vastavusse viimine kliinilise ja koolipsühholoogia kutsestandardi ja tööturu nõuetega õppekava rakendusliku külje arendamise kaudu“.

IMAGO