Lilli Kull

Lilli Kull
psühholoog

Lilli Kull töötab Psühhiaatria ja Psühhoterapia Keskuse Sensus Pärnu kliinikus. Ta on psühholoog ja psühhoanalüütiline psühhoterapeut. Ta on lõpetanud Odessa Rahvusliku Ülikooli (Одеський національний університет ім. Мечникова) psühholoogia ja inglise filoloogia erialal. Tal on magistrikraad psühholoogias.

Lilli Kull on täieliku väljaõppega psühhoanalüütiline psühhoterapeut ja on saanud sellekohase tunnistuse Lõuna-Ukraina Psühhoanalüütilise Ühingu poolt.

Lilli Kull omab pädevust tööks täiskasvanute, laste ja noorukitega. Ta töötab klientidega vene, ukraina ja inglise keeles. Lisaks psühholoogi tööle jätkab ta tööd inglise keele õpetajana.

Lilli Kull võtab kliente vastu Sensuse Pärnu kliinikus ning soovi korral kaugteel üle kogu Eesti.

Лилли Кулль работает в пярнуской клинике Центра психиатрии и психотерапии SENSUS. Она психолог и психотерапевт психоаналитического направления. Она окончила Одесский национальный университет им. Мечникова по специальностям психологии и английской филологии. Имеет степень магистра по психологии.
Лилли Кулль прошла полное обучение психотерапии психоаналитического направления и имеет соответствующее удостоверение Южно-Украинского психоаналитического общества.
Лилли Кулль имеет компетенцию для работы со взрослыми, с детьми и подростками. Она работает с клиентами на русском, украинском и английском языках.

Лилли Кулль принимает клиентов в Пярну, но при желании клиента также дистанционно по всей Эстонии, используя телефонную связь, Skype или другие удобные для клиента каналы.
Услуга психолога предоставляется бесплатно клиентам, стоящим на учете в Кассе по безработице (Töötukassa), и клиентам, направленных Государственной услугой помощи жертвам (Riiklik Ohvriabi).

IMAGO