Helen Kirber

Helen Kirber
psühhiaater

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning Tartu Ülikooli üldinternatuuri ja psühhiaatria residentuuri. Ta on töötanud psühhiaatrina SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus, Tartu Vanglas, Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuses, OÜ Psühho-Konsultantides, nõustab Tallinna Vaimse Tervise Keskuse rehabiltatsioonimeeskonnas, on riiklikult tunnustatud kohtupsühhiaatriaekspert ja töövõime hindamise ekspertarst.

Ta on läbinud Jungi analüütilise teraapia ja pereteraapia põhiväljaõppe ning kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia algõppe.

Ta on Eesti Psühhiaatrite Seltsi (lisaks selle kohtupsühhiaatria sektsiooni) liige ja Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi liige.

IMAGO