Airi Eldermann

Airi Eldermann
psühhiaatria resident

Airi Eldermann töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses arst-residendina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning seejärel töötanud psühhiaatria residentuuris erinevates baasasutustes nii Eestis kui ka Soomes. Üldpsühhiaatria residentuuri lõpusirgele jõudmisel otsustas ta omandada teadmisi ning oskusi veel laste- ja noortepsühhiaatria kõrvalerialal, mistõttu tegeleb Airi nii täiskasvanute- kui lastepsühhiaatriliste probleemidega ja tal on süvendatud huvi söömishäirete ravi vastu. Airi omab üldist käsitust erinevatest psühhoteraapiatest ja on läbinud nii kognitiiv-käitumusliku kui ka pereteraapia algkoolituse. Ta töötab eesti, inglise ja soome keeles ning on Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.

IMAGO