Marianne Annion

Marianne Annion
vaimse tervise õde

Marianne on omandanud õe kutse „Stadia“ nimelises Kõrgkoolis Soome Vabariigis. Lisaks on ta lõpetanud vaimse tervise õe spetsialistiõppe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning käesolevalt on käimas terviseõenduse magistri õpingud.

Marianne on läbinud nii sotsiaalpsühholoogia ja psühholoogia täiendõpped Helsinki ülikoolis kui ka juhtimise ja täiskasvanute koolituse täiendõpped  ja on diplomeeritud tsooniterapeut. Ta omab töökogemust nõustamises ja on läbinud erinevate nõustamistehnikate baaskoolitusi. Tema nõustamisvaldkondadeks on vaimse ja füüsilise tervise hoidmine, psüühikahäired ja nendega toimetulek, ravimite toimed ja kõrvaltoimed, eneseabi ja toimetulek sõltuvushäiretega.

Marianne on töötanud kriisikeskuses nõustajana, akuutpsühhiaatrias, sõltuvus- ja psüühikahäiretega klientide elamisteenuses, psühhiaatrilises koduõenduses ja polikliinikus Soome Vabariigis, Tallinna Psühhiaatria kliinikus ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse rehabilitatsioonimeeskonnas. Ta kuulub Eesti Õdede Liitu ning psühhiaatriaõdede ja koduõdede seltsingusse.

Marianne nõustab kliente eesti, soome ja inglise keeles.

IMAGO