Margit Tamm

Margit Tamm
kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Margit Tamm töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ning superviisor. Igapäevaselt tegeleb laste, noorukite ning täiskasvanute individuaalse- ja perepsühhoteraapiaga.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna teadusmagistriõppe, läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ja Tartu Ülikooli koolipsühholoogide täiendkoolituse. On osalenud mitmetes erialastes töötubades Barcelonas, Dubrovnikus, Helsingis, Milanos, Reykjavikis, Genfis, Marrakechis, Haagis.

Ta on Eesti Psühholoogide Liidu ja Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige. On esinenud ettekannetega erialakonverentsidel, koolitab ja superviseerib terapeute Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Kooli põhiväljaõppe raames.

IMAGO