Karin Lehtmäe

Karin Lehtmäe
vaimse tervise õde, pereterapeut väljaõppes

Karin Lehtmäe töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses vaimse tervise õe ja pereterapeudina (väljaõppes).

Karin Lehtmäe on lõpetanud Tartu Tervishou Kõrgkooli õenduse eriala ning spetsialiseerunud vaimse tervise õenduse suunal. Lisaks on Karinil lõpetatud Tallinna Ülikoolis psühholoogia bakalaureuseõpingud. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja pereteraapia algkoolituse. Hetkel jätkab Karin õpinguid Tartus Kiira Järve Pereteraapiakeskuses pereterapeudi pädevuskoolituse II astmes.

Oma töökogemuse on Karin saanud Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus, kus ta töötas aastaid statsionaarse osakonna valveõe ning ambulatoorses üksuses vaimse tervise õena iseseisvat vastuvõttu tehes. Lisaks on Karin töötanud Pärnu Perearstikeskuses vaimse tervise õena. Karin on töötanud täiskasvanutega.

Karin kuulub Eesti Õdede Liitu ning Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Vastuvõtud toimuvad eesti keeles.

IMAGO