Airi Eldermann

Airi Eldermann
psühhiaater laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega

Airi Eldermann töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses psühhiaatrina laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning seejärel töötanud psühhiaatria residentuuris erinevates baasasutustes nii Eestis kui ka Soomes. Üldpsühhiaatria residentuuri lõpusirgele jõudmisel otsustas ta omandada teadmisi ning oskusi veel laste- ja noortepsühhiaatria kõrvalerialal, mistõttu tegeleb Airi nii täiskasvanute- kui lastepsühhiaatriliste probleemidega ja tal on süvendatud huvi söömishäirete ravi vastu. Airi omab üldist käsitust erinevatest psühhoteraapiatest ja on läbinud nii kognitiiv-käitumusliku kui ka pereteraapia algkoolituse. Ta töötab eesti, inglise ja soome keeles ning on Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.

IMAGO