Margus Lõokene

Margus Lõokene
psühhiaater

Margus Lõokene on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja psühhiaatria residentuuri ning on käesolevalt omandamas doktorikraadi neuroteaduses.
Ta on valdavalt töötanud psühhiaatrina SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning viimastel aastatel külalislektorina Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
Samaaegselt kliinilisele tööle tegutseb ta aktiivselt psühhiaatrilistes teadusuuringutes. Tema peamiseks kireks on bioloogiline psühhiaatria ning viimastel aastatel peaaju stimulatsioonil ning neuromodulatsioonil põhinevate ravimeetodite kasutamine peaajuhaiguste ravis ning närvisüsteemitalitluse uurimises.
Ta on sertifitseeritud elekterkonvulsioonravi spetsialist ning läbinud väljaõppe transkraniaalse ajustimulatsiooni (tDCS) läbiviimiseks. Ta on osalenud ettekannetega mitmetel kodumaistel ning rahvusvahelistel konverentsidel, viinud läbi koolitusi ning osalenud rahvusvaheliste teaduskonverentside korralduskomiteedes.
Ta osaleb rahvusvahelistes kliinilistes- ning teaduslikes koostööprojektides ning kuulub mitmesse rahvusvahelisse erialaorganisatsiooni, sh on NACT (Nordic Association for Convulsive Therapy) juhatuse aseesimees.

IMAGO