Visioon

Teaduspõhisus
Õppetöös kasutatakse vaid kaasaegseimat ja teaduspõhist informatsiooni. Sensus on viinud ka ise läbi mitmeid teadusuuringuid. Põhiliselt keskenduvad need laste ja täiskasvanute psüühika- ning käitumishäirete sotsiaalsete põhjuste ning säilimismehhanismide uurimisele. Mainitud uurimistulemusi käsitleme paindlikult ka oma õppetöös.

Efektiivsus
Kõigi kursustel käsitletavate tehnikate ja sekkumismeetodite efektiivsus on tõestatud teadusuuringutega. Mainitud meetodeid spetsiifiliste probleemide korral kasutades tähendab see etteennustatavat edu.

Õppemeetodite mitmekülgsus
Individuaalne psühhodiagnostika, loengud, treeningud, rollimängud, juhtumianalüüsid, kodused harjutused, töövihikute täitmine, käitumuslikud eksperimendid, eksponeerimine, probleemolukordade monitooring on ainult osad õppemeetodid, millega püüame uue teadmise/oskuse omandamist hõlbustada ning teha võimalikuks selle rakendamist igapäevaelus.

Paindlikkus
Kõiki teemasid on võimalik käsitleda erinevas vormis, mahus, kujul ja ajal. Kursusi on võimalik tellida ka vene- ning inglise keeles.

Unikaalsus ja individuaalsus
Iga kursus valmistatakse ette konkreetse kliendi huve, vajadusi, ootusi ja probleemide spetsiifikat arvestades. Lähtuvalt sellest valitakse sobivaimad õppemeetodid. Probleemvaldkondade käsitlemise korral eelneb koolituskursusele soovi korral ka nn grupi- või individuaaldiagnostika etapp (intervjuud, testimine, probleemolukordade detailanalüüs vms).

Mitmekülgsus
Pakutavate kursuste teemavalik on lai. Pakume nii väga spetsiifilisi täiendkoolituseks sobivaid kui ka üldhuvitavaid kursusi.

Professionaalsus
Meie lektoriteks on erialaspetsialistid, kes omavad loengukogemust ülikoolides, praktilist kogemust spetsiifiliste probleemidega tegelemisel ning teadusuuringute läbiviimisel. Meie kursuste teemad ei ole lektoritega dubleeritud. Iga spetsialist loeb kursuseid vaid oma pädevusvaldkonnas.

IMAGO