Visioon ja koolitustega seonduv info

Pakume vabahariduslikke ning täiendkoolitusi kliendi spetsiifilistest soovidest lähtuvalt meeskonnakoolitustena mitmetel teemadel ja valdkondades, näiteks:

  • Psühhodiagnostika (testidest struktureeritud intervjuudeni)
  • Psüühika- ja käitumishäirete hindamine, kontseptualiseerimine ja ravi lastel, noorukitel ning täiskasvanutel
  • Tõenduspõhine psühhoteraapia (sekkumised kliinilises praktikas psüühika- ja käitumishäirete korral või igapäevaelu probleemidega tegelemisel)
  • Kognitiiv-käitumisteraapia
  • Suhtlemine probleemsete isiksustega (probleemkäitumisest isiksusehäireteni)
  • Vanemlik käitumine (kognitiivsed, käitumuslikud, aktsepteerimise, teadveloleku jms tehnikad käitumise arendamiseks)
  • Vestluse juhtimise tehnikad
  • Töökeskkonnas kasutatavad psühhoteraapiasekkumised (tööstress, muutused, rasked olukorrad tööl jms)
  • Eneseteraapia

Meie juba valmis koolitustega on võimalik tutvuda klikkides siia.

Meie koolituste pakkumise visioon on järgmine:

Teaduspõhisus
Koolituste läbiviimisel kasutatakse vaid kaasaegseimat ja teaduspõhist informatsiooni. Sensus on viinud ka ise läbi mitmeid teadusuuringuid. Põhiliselt keskenduvad need laste ja täiskasvanute psüühika- ning käitumishäirete sotsiaalsete põhjuste ning säilimismehhanismide uurimisele. 

Efektiivsus
Kõigi kursustel käsitletavate tehnikate ja sekkumismeetodite efektiivsus on tõestatud teadusuuringutega. Mainitud meetodeid spetsiifiliste probleemide korral kasutades tähendab see etteennustatavat edu.

Õppemeetodite mitmekülgsus
Individuaalne psühhodiagnostika, loengud, treeningud, rollimängud, juhtumianalüüsid, kodused harjutused, töövihikute täitmine, käitumuslikud eksperimendid, eksponeerimine, probleemolukordade monitooring on ainult osad õppemeetodid, millega püüame uue teadmise/oskuse omandamist hõlbustada ning teha võimalikuks selle rakendamist igapäevaelus.

Paindlikkus
Kõiki teemasid on võimalik käsitleda erinevas vormis, mahus, kujul ja ajal. Koolitusi on võimalik tellida ka vene ning inglise keeles.

Unikaalsus ja individuaalsus
Iga kursus valmistatakse ette konkreetse kliendi huve, vajadusi, ootusi ja probleemide spetsiifikat arvestades. Lähtuvalt sellest valitakse sobivaimad õppemeetodid. Probleemvaldkondade käsitlemise korral eelneb koolituskursusele soovi korral ka nn grupi- või individuaaldiagnostika etapp (intervjuud, testimine, probleemolukordade detailanalüüs vms).

Professionaalsus
Meie lektoriteks on erialaspetsialistid, kes omavad loengukogemust ülikoolides, praktilist kogemust spetsiifiliste probleemidega tegelemisel ning teadusuuringute läbiviimisel. Meie koolituste teemad ei ole lektoritega dubleeritud. Iga spetsialist loeb kursuseid vaid oma pädevusvaldkonnas.

Koolituste sihtrühmadeks on erinevad ettevõtted, riigiasutused, aga ka erialaspetsialistid: arstid, kliinilised psühholoogid, psühhoterapeudid, meditsiiniõed, sotsiaaltöötajad, lisaks vaimse tervisega kokku puutuvad spetsialistid: politseiametnikud, ohvriabitöötajad, psühholoogia üliõpilased.

Küsimuste või koolitussoovi korral saada meil aadressil sensus@sensus.ee

IMAGO