Täiskasvanute psühhodiagnostika

Psüühika- ning käitumishäirete hindamine

Keskuses on võimalik uurida, hinnata ja diagnoosida kõiki täiskasvanueas esinevaid sagedasemaid psüühika- ning käitumishäireid. Meetoditena kasutame diagnostilist intervjuud, enesekohaseid teste, objektiivsete andmete kogumist, struktureeritud intervjuusid ning teisi vajadusel rakendatavaid uuringumeetodeid.

Isiksuseomaduste hindamine

Isiksuseomaduste hindamiseks kasutame kliinilise intervjuu kõrval ka erinevaid enesekohaseid teste ja struktureeritud intervjuusid.

Kognitiivsete funktsioonide hindamine

Täiskasvanute kognitiivsete funktsioonide hindamiseks kasutame Wechsleri Täiskasvanute Intelligentsuse skaalat (WAIS-III). Testi erinevad alltestid võimaldavad hinnata nii sõnalist kui soorituslikku võimekust. Intellektuaalse võimekuse hindamise vahendina on testil mitmeid kasutusvaldkondi. Testi kasutatakse erivõimete ja andekuse määratlemisel, õpiraskuste hindamisel, akadeemiliste saavutuste ennustamiseks, diferentsiaaldiagnostikaks neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete korral, personalivalikus.

IMAGO