Supervisioon

Supervisooniteenust pakume ennekõike spetsialistidele, kes oma igapäevatöös puutuvad sageli kokku teiste inimeste probleemidega ja/või psüühika- ning käitumishäiretega (näiteks arstid, psühholoogid, psühhoterapeudid, õpetajad, sotsiaaltöötajad jt), hindamise ja raviga, samuti alles kognitiiv-käitumisteraapia väljaõppes olevatele kolleegidele. Supervisiooni sisu sõltub pöörduva spetsialisti küsimusest ning võib seetõttu olla väga erinev, alates aruteludest juhtumi kontseptualiseerimisel kuni sekkumissoovitusteni välja. Supervisiooniteenust on võimalik kohaldada nii individuaalselt kui grupimeetodina. Supervisioone viivad läbi atesteeritud kliinilised psühholoogid ja psühhoterapeudid Katri-Evelin Kalaus, Margit Tamm ning Elen Kihl.

IMAGO