Laste igapäevaelu probleemid

Igal lapsel esineb aeg-ajalt probleeme, millega on raske toime tulla või mille puhul ei piisa vanemate ning teiste oluliste lähedaste toest ning abist. Kõige raskemad sündmused laste ja noorukite elus on tavaliselt suured kaotused, nagu lähedase inimese surm, haigestumine, õnnetustesse sattumine. Lastel ja noorukitel esineb sageli ka erinevaid kooliga seotud probleeme (läbisaamine õpetajate ja kaasõpilastega, õppeedukus, koolikiusamine jms). Tavalised on raskused suhetes ja suhtlemisel nii perekonna ringis kui ka sõpradega. Teismeeas tekivad esimesed romantilised suhted, mis alati ei pruugi ootuspäraselt kulgeda. Ka suurte elumuutuste puhul (näiteks, kolimine, uude kooli minek, vanemate lahutus või uue kaaslase leidmine jms) võivad tekitada ebakindlust, hirme ja erinevaid toimetulekuraskusi. Kõigi nende probleemide korral võib olla abi psühhoteraapiatehnikate kui uute oskuste õppimisest.

Igapäevaelu probleemidega tegelemisel kasutame kognitiivseid ja käitumuslikke tehnikaid.

Probleemidega tegelemist alustatakse tüüpiliste probleemolukordade ja seal tekkivate mõtete ning tunnete hindamisega. Teraapias töötatakse veendumuste ja hoiakutega, mis võivad hirme, ebakindlust ja ebakohast käitumist alal hoida. Sõnastatakse eesmärk ning otsitakse koos erinevaid lahendusvariante. Õpitakse probleemilahenduse-, kehtestamise- ja suhtlemisoskusi, kehalise pinge vähendamiseks harjutatakse vajadusel hingamise ja lõdvestumise tehnikaid. Lisaks lapse või noorukiga töötamisele kaasatakse sageli ka vanemad või teised lähedased, kes saavad aidata reaalset probleemi lahendada või soodustada lapse või nooruki paremat toimetulekut ja kohanemist.

Teraapia vorm: individuaalne ja/või pereteraapia
Teraapia maht: vastavalt vajadusele

Psühhodiagnostika: probleemide, irratsionaalsete mõtete, tunnete ja käitumise hindamiseks, sekkumiste planeerimiseks ning efektiivsuse jälgimiseks kasutatakse vajadusel erinevaid psühhomeetrilisi teste.

IMAGO