Laste- ja noorukite psühhodiagnostika

Laste probleemide hindamiseks ja teraapia planeerimiseks kasutatakse erinevaid mõõtevahendeid, samuti kogutakse infot nii lapselt kui ka lapse elus osalevatelt olulistelt täiskasvanutelt.

Lapse emotsionaalse seisundi ja probleemide hindamine algab diagnostilise intervjuuga, kus võib vastavalt vajadusele osaleda kogu pere või ainult lapsevanem. Probleemi üksikasjade täpsustamiseks kasutame erinevaid, vastavalt vajadusele kohandatud vaatluspäevikuid lapsele, vanematele ja õpetajatele.

Laste ja noorukite kognitiivsete funktsioonide hindamiseks kasutame Wechsleri Laste Intelligentsusskaalat (WISC IV, Wechsler, 2004). Testi kasutatakse intellektuaalse funktsioneerimise uurimiseks järgmistes kognitiivsetes valdkondades: sõnaline taibukus, tajupõhine järeldamine, töömälu ja infotöötluskiirus. Samuti saab selle metoodikaga hinnata lapse ja/või nooruki üldist intellektuaalset võimekust. Laste üldise intellektuaalse võimekuse hindamiseks kasutame ka Kaufman ABC (K- ABC, Kaufman jt, 1983) testipatareid, mis mõõdab järjestikust ja samaaegset infotöötlust, ning omandatud teadmiste taset.

Psüühika ja käitumishäirete hindamine lastel ja noorukitel

Keskuses on võimalik uurida, hinnata ja diagnoosida lapse- ning noorukieas esinevaid sagedasemaid psüühika- ja käitumishäireid. Meetoditena kasutame diagnostilisi intervjuusid (sh struktureeritud meetodeid), enesekohaseid teste, lapse käitumise ja arenguteste vanematele ning õpetajatele, samuti objektiivsete andmete kogumist (vaatluslehed ja päevikud vanematele ning õpetajatele). Keskuses tehakse teadustööd uute hinnangumeetodite loomiseks või adapteerimiseks.

IMAGO