Kogemusnõustamine

Kogemusnõustaja kuulab ja jagab oma isiklikku kogemust kriisidega hakkamasaamise, toimetuleku ja kohanemise osas. Ta annab praktilisi nõuandeid ja jagab oma teadmisi kindlates valdkondades, julgustab ja inspireerib oma isikliku kogemuse ja eeskujuga ning aitab näha inimese tugevusi ja võimalusi. Koostöös kliendiga leitakse juhtunu mõistmiseks uued vaatenurgad. Pöörduda võib ka probleemidega, mis puudutavad lähedasi ja pereliikmeid.

Kogemusnõustamise teemad, millega tegeleme on lein, lapse surm, riskirasedus, depressioon, stress, töötus, suhtesõltuvus, alkoholi kaassõltuvus, vaimsed pinged töökeskkonnas, vähihaige ja tema lähedase toetamine, traumaatilised sündmused minevikust.

Töötukassa klientidele on kogemusnõustamine tasuta. Kogemusnõustamist pakub Eidi Elisabeth Aidla Pärnu keskuses või kaugteel üle Eesti.

IMAGO