Eripedagoogika

Eripedagoog on spetsialist, kes uurib ja arendab lapse või nooruki tunnetustegevusi (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjaliku kõne ning hindab koolivalmidust. Eripedagoogi konsultatsiooni käigus analüüsib eripedagoog õpivalmidust, koostöö- ja suhtlemisvõimet, iseseisvust, teadmisi, arenguseisundit ja motivatsiooni. Eripedagoogilises teraapias tegeletakse tunnetustegevuste, õpioskuste ning suulise ja kirjaliku kõne arendamisega.

Kasutatavad hindamismeetodid on vaatlus, vestlus ning erinevad standardiseeritud testid (nt vaimse arengu hindamise testid, autismiga laste arengu hindamise test, kõnetest jne).

Vajaduse kaasatakse ravimeeskonda lisaks eripedagoogile ka laste- ning noorukite lisapädevusega psühhiaater, kliiniline (lapse)psühholoog, psühhoterapeut ning vaimse tervise õde.

IMAGO