Dialektiline käitumisteraapia

Dialektiline käitumisteraapia (DKT) on tõenduspõhine psühhoteraapia, mis loodi 1980ndatel Marsha Linehani poolt aitamaks krooniliselt suitsidaalseid ja ennastkahjustava käitumisega kliente, kelle puhul senine psühhoteraapia oli osutunud ebatõhusaks. Algselt töötati teraapia välja piirialase isiksushäirega patsientide raviks, kuid tänaseks on see kasutusel ka muude vaimse tervise probleemide ravis, millega kaasnevad krooniline emotsioonide düsregulatsioon ja/või ennastkahjustavad käitumisviisid (näiteks söömishäired, sõltuvushäired, PTSD jms).
DKT puhul on tegemist edasiarendusega kognitiiv-käitumisteraapiast, mis on kohandatud inimestele, kellel on raskusi oma emotsioonide reguleerimisel. DKT peamisteks eesmärkideks on õpetada patsientidele, kuidas elada hetkes siin ja praegu, õppida tervislikul ja jätkusuutlikul moel stressiga toime tulema, parandada emotsioonide regulatsioonioskusi ning suhteid teistega.

Standardsel ambulatoorsel dialektilisel käitumisteraapial on neli peamist komponenti:
1. Iganädalane individuaalne psühhoteraapia;
2. Iganädalane psühhosotsiaalsete oskuste õppe treening grupis;
3. Telefonikonsultatsioon – seansside vahepealsel ajal võib patsient helistada terapeudile, kui ta vajab teraapias õpitud oskuste rakendamisel oma igapäevaelus suuniseid, st vajab abi ebatõhusa käitumise asendamisel kohasema käitumisega;
4. Iganädalane meeskonna koosolek terapeutidele, kus DKT terapeudid arendavad oma dialektilise käitumisteraapia-alaseid oskusi ning vajadusel arutatakse juhtumeid, mis vajavad ravi tõhustamiseks meeskondlikku lähenemist.

DKT psühhosotsiaalsete oskuste õppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis aitavad inimesel tõhusamalt igapäeva elus toime tulla ning käituda viisidel, mis on inimese eesmärkide, väärtuste ja vajadustega kooskõlas.
Neli moodulit, mida käsitletakse:

  • teadvelolek: ZEN-budismi päritoluga praktika, mis õpetab nii ümbritseva kui enese mõtete ja emotsioonide hinnanguvaba jälgimist, kuidas olla hetkes siin ja praegu;
  • emotsioonide reguleerimise oskused: kuidas mõista ja teadvustada oma tundeid ning omada suuremat kontrolli oma tunnete üle, st kuidas kogedes emotsioone, juhtida iseend tõhusamalt, mitte lasta tunnetel juhtida iseend;
  • suhete tõhusus: kuidas küsida, mida soovid ja vajad, kuidas seada piire, säilitades samaaegselt austus enese ja teise vastu;
  • kriisiga toimetulek: stressitaluvuse tõstmine ning impulsiivse ja ennastkahjustava käitumise vähendamine, keeruliste elusituatsioonide radikaalne aktsepteerimine.

Teisisõnu õpetatakse patsientidele oskusi, kuidas taluda ja juhtida oma emotsioone, kuidas tugevate tunnetega turvaliselt ja jätkusuutlikult toime tulla, kuidas luua ja hoida tervislikke suhteid teistega ning kuidas suurendada kohalolu ja teadvelolekut oma igapäevaelus.

IMAGO