Depressioon

Laste ja noorukite depressiooni sümptomid on sarnased täiskasvanute depressioonile. Depressiooni iseloomustab alanenud meeleolu, huvi- ja elurõõmu kadumine ning energia vähenemine, mis toovad kaasa suurenenud väsimuse ja vähenenud aktiivsuse. Lisasümptomitena võivad esineda ka tähelepanu- ja keskendumisvõime alanemine, madal enesehinnang ja eneseusaldus, süü- ja väärtsusetusetunne, trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku, enesekahjustus- või suitsiidimõtted ja teod, häiritud uni või isu alanemine.

Siiski on lapseea depressiooni väljendumises teatud erisusi, mis tulenevad lapse ja nooruki arengulistest eripäradest. Depressiooni sümptomid on sageli seotud mingi kaotusega lapse elus (nt oluline inimene või suhe, tervis, staatus). Kaotuste kogemine paneb depressiivseid lapsi selektiivselt märkama negatiivseid märke ja kaotusi. Nad võivad käituda viisil, mis on ennast hävitav ja negatiivset tagasisidet tekitav.

Depressiivsed lapsed tunnevad ennast sageli süüdi, et nad ei vasta teatud standarditele ja nad kirjeldavad ennast väärtusetutena. Nad võivad olla väga kriitilised iseenda toimetuleku suhtes koolis, huviringides ja sotsiaalsetes suhetes. Nad tunnevad lootusetust, et nende elus võiks midagi paremuse suunas minna. Neil võib esineda suitsiidimõtteid ja -katseid.

Lisaks esineb depressiivsetel lastel ja noorukitel raskusi keskendumisel ja tähelepanu hoidmisel, mis tekitab raskusi koolikohustustega toimetulekul ja vabaaja tegevustes. Depressiivsed lapsed tunnevad emotsionaalselt kurbust, meeleheidet, samuti võivad nad tunda kerget ärritatavust ja ärevust. Lisaks on neil raske leida tegevust, mis pakuks rõõmu ja naudingutunnet.

Käitumuslikul tasandil alaneb nende aktiivsustase. Nende aktiivsus võib olla aeglustunud või vastupidiselt tõusnud, väljendudes psühhomotoorse rahutusena. Neil võib olla raske ühineda tegevustega, mis pakuks neile enesetõhususe- või kuuluvusetunnet pere ja sõpradega.

Kehaliselt võivad nad tunda energiakadu, häiritud und ja isu, kaalukaotust või ei saavuta nad oma eale ootuspärast kaalutõusu. Depressiivsed lapsed võivad sageli kogeda kõhu- või peavalu. Nende meeleolu võib ööpäeva lõikes väga palju kõikuda.

Depressiivsed lapsed ja noorukid kaebavad suhete halvenemise üle pereliikmete, sõprade ja õpetajatega. Nad tunnevad ennast üksikuna tundes sealjuures, et nad ei vääri või ei oska teistega kontakti luua.

Laste ja noorukite depressiooni ravis kasutame kognitiiv-käitumuslikuteraapia ja süsteemse pereteraapia sekkumisi, mis sisaldab häirest harimist, enesejälgimist, käitumuslikule aktiivsusele ja kognitsioonidele suunatud sekkumisi, peresuhetele ja koolile suunatud sekkumisi, sotsiaalsete oskuste ja probleemilahendusoskute treeningut, vanemliku käitumise modifitseerimist.

Vastavalt lapse depressiooni raskusastmele kombineeritakse teraapiapõhised sekkumised psühhofarmakonraviga.

IMAGO