Psühhiaatria

Mõõdukate ja raskete psüühika- ning käitumishäirete korral kombineeritakse tõendatud efektiivsusega psühhoteraapiameetodeid sageli ravimitega. Ravimivajadust hindab, ravimit soovitab ja selle toimet jälgib psühhiaater või perearst. Ravimi tarvitamine on vabatahtlik.

IMAGO