Isiksusehäired

Isiksusehäireid iseloomustavad sügavad ning püsivad käitumismustrid, mille tõttu inimene reageerib ühetaoliselt ning jäigalt erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades. Isikul esineb äärmuslikke või antud kultuuris keskmisest oluliselt erinevaid tajumise, mõtlemise, tunnete ja suhtlemise viise. Isiksushäired on püsivad ja avalduvad paljudes psüühika ning käitumise valdkondades. Nad ilmnevad tavaliselt lapse- ja noorukieas ning püsivad täiskasvanuna.

Isiksusehäirete ravis kasutame skeemiteraapia, kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia tehnikaid ning nn uut paradigmat isiksusehäirete kognitiivses teraapias.

Skeemiteraapia (Young, 1990) peaeesmärk on õppida tundma iseenda, teiste ja maailma kohta kehtivaid isiklikke skeeme (uskumused, mis hõlmavad mälestusi, emotsioone ja kognitsioone), mis häirivad inimese kohanemist. Skeemiteraapia sisaldab nii ebakohaste skeemide hindamist, nende mõju märkamist, kui uute ja kohasemate käitumiste õppimist. Teraapias kasutatakse erinevaid kognitiivseid, käitumuslikke ja interpersonaalseid tehnikaid selleks, et muuta ebakohaseid skeeme ning õppida toimima olukorraga kohasemal viisil.

Isiksushäirete kognitiiv-käitumusliku teraapia (Beck, Freeman, 1990) peaeesmärk on õppida ära tundma negatiivsete uskumuste mõju probleemse käitumise säilimisele ning õppida toimetulekut soodustavaid kohasemaid käitumisi. Teraapias kasutatakse erinevaid kognitiivseid ning käitumuslikke tehnikaid selleks, et suurendada kohast käitumist ning vähendada kohanemisraskusi (näiteks: toimetulek tugevate emotsioonidega, raskused enesekehtestamisega, puudulik empaatiavõime või implusikontroll jt).

Isiksusehäirete kognitiivse teraapia uue paradigma (Padesky, 1994; Mooney & Padeski, 2000) raames selgitatakse välja isiku peamised probleemid suhete kontekstis ning nendega seotud oletused ja tuumuskumused, mis juhivad ebakohaseid interpersonaalseid strateegiaid (nn Vana süsteem). Seejärel kontseptualiseeritakse soovitud tuumuskumused, uued oletused ja kohasemad interpersonaalsed strateegiad (nn Uus süsteem). Järk-järguliste käitumuslike eksperimentidega nii seansil kui seansside vahepealsel ajal kinnitatakse uusi uskumusi ja reegleid. Jätkuva eksperimentide planeerimise ja uute kogemuste õppimise läbi ennetatakse tagasilangust.

Teraapia vorm: individuaalne, vajadusel pere- või paariteraapia
Teraapia maht: vastavalt vajadusele

Psühhodiagnostika: seisundi, isiksuse ja uskumuste hindamiseks, ravi planeerimiseks ning efektiivsuse jälgimiseks kasutatakse vajadusel erinevaid psühhomeetrilisi teste.

IMAGO