Logopeedia

Logopeed on spetsialist, kes tegeleb kõne- ja neelamishäiretega ning kelle poole võivad pöörduda inimesed igas vanuses. Laste puhul on logopeedi ülesandeks suulise ja kirjaliku kõne hindamine, teraapia läbiviimine ning vanemate nõustamine. Täiskasvanute puhul on logopeedi abi enamasti vaja neelamishäirete ja afaasia tagajärjel tekkinud probleemide lahendamisel.

Kasutatavad hindamismeetodid on vaatlus, vestlus ning erinevad standardiseeritud testid.

Vajaduse kaasatakse ravimeeskonda lisaks logopeedile/eripedagoogile ka laste- ning noorukite lisapädevusega psühhiaater, kliiniline (lapse)psühholoog, psühhoterapeut ning vaimse tervise õde.

IMAGO