Kaja Parts

Kaja Parts
kliiniline psühholoog

Kaja Parts töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna ning Pärnu keskuses. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog.

Kaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi psühholoogia eriala magistriõppe cum laude spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ning perekonnapsühhoteraapia sissejuhatavad kursused.

Lisaks töötab ta psühholoogina Randvere Koolis hariduslike erivajadustega õpilastega.

IMAGO