Sensus on 29. märtsil suletud

Sensuse kollektiiv viibib reedel, 29. märtsil koolitusel, mistõttu on kontor suletud.

Sel päeval on meiega võimalik ühendust võtta telefoni või e-posti teel.

sensus@sensus.ee

+372 534 157 08

IMAGO