Neuropsühholoogilised raviteenused

Neuropsühholoog on spetsialist, kellel on teadmisi sellest, kuidas vaimsed võimed ja käitumine on seotud ajustruktuuride ja närvivõrgustikega. Kliinilises neuropsühholoogias hinnatakse ajufunktsioone mõõtmise teel. Üksikasjalikku tugevuste ja nõrkuste profiili kasutatakse näiteks diagnoosi täpsustamisel ning edasise ravi planeerimisel. Neuropsühholoog annab uurimisprotsessi tulemuste põhjal edasisi soovitusi. Ta viib läbi kognitiivset taastusravi.

Sensus pakub neuropsühholoogilisi raviteenuseid nii noortele kui vanematele täiskasvanud patsientidele. Pakume neuropsühholoogilisi uuringuid, raviplaane ja tõenduspõhiseid sekkumisi nii patsiendile endale kui tema lähedastele. Ravimeeskonda kaasatakse lisaks vaimse tervise õele ja neuropsühholoogile vajadusel ka psühhiaater, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, logopeed.
Sekkumismeetoditena kombineeritakse vajadusel neuropsühholoogilist (taastus)ravi, individuaalset ja perepsühhoteraapiat, väheinvasiivseid ajustimulatsioonimeetodeid ja ravimeid.

IMAGO