Koolitused

Pakume vabahariduslikke ning täiendkoolitusi kliendi spetsiifilistest soovidest lähtuvalt meeskonnakoolitustena alljärgnevatel teemadel ja valdkondades:

• Psühhodiagnostika (testidest struktureeritud intervjuudeni)
• Psüühika- ja käitumishäirete hindamine, kontseptualiseerimine ja ravi lastel, noorukitel ning täiskasvanutel
• Tõenduspõhine psühhoteraapia (sekkumised kliinilises praktikas psüühika- ja käitumishäirete korral või igapäevaelu probleemidega tegelemisel)
• Kognitiiv-käitumisteraapia
• Suhtlemine probleemsete isiksustega (probleemkäitumisest isiksusehäireteni)
• Lapsega suhtlemine
• Vanemlik käitumine (kognitiivsed, käitumuslikud, aktsepteerimise, teadveloleku jms tehnikad käitumise arendamiseks)
• Vanuritega töötamise eripära
• Väga raskelt haigete ja surijate patsientidega töötamine
• Suhtlemistreening
• Vestluse juhtimise tehnikad
• Töökeskkonnas kasutatavad psühhoteraapiasekkumised (tööstress, muutused, rasked olukorrad tööl jms)
• Valetamise psühholoogia
• Eneseteraapia
• Supervisioon
• jne

Meie koolituste sihtrühmadeks on olnud arstid, kliinilised psühholoogid, psühhoterapeudid, meditsiiniõed, sotsiaaltöötajad, politseiametnikud, ohvriabitöötajad, psühholoogia üliõpilased jt inimeste ning nende probleemidega tegelevad spetsialistid.

Küsimuste või koolitussoovi korral saada meil aadressil sensus@sensus.ee

IMAGO