Teraapiafondi kaudu teenusele pöördumine

Patsientidel on võimalik meie keskuse kliinilise psühholoogi vastuvõtule pöörduda ka perearsti saatekirjaga. Ravi rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu. Teraapiafond on ravi rahastamise süsteem, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2015. Selle raames saab perearst suunata kliinilise psühholoogi, , füsioterapeudi ja logopeedi teenustele (välja arvatud psühholoogilised uuringud) oma nimistus olevaid patsiente.

Perearst suunab patsiendi kliinilise psühholoogi vastuvõtule nõuetekohaselt vormistatud saatekirjaga. Saatekirjal peab olema esialgne diagnoos, tehtud uuringud, ordineeritud ravimid, vastuvõtule suunamise põhjus, soovitud teenus ja kinnitus selle kohta, et teenuse eest tasumine toimub teraapiafondi raames. Suunamiskiri peab patsiendil olemas olema juba teenusele registreerides.

Teenuseid osutame vastavalt kehtivale haigekassa hinnakirjale. Arveldamine toimub suunava perearstikeskusega ning suunamisel teraapiafondi kaudu tasub patsient omaosaluse 35 eurot vastuvõtu kohta.  Vastuvõtu tühistamise osas kehtivad samad tingimused nagu teistele tasulistele teenustele, loe lisaks siit. Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva jooksul kell 9-15, on keskusel õigus esitada kliendile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teenuse eest ei pea tasuma, kui klient teatab teenusele mitte ilmumisest eelneval tööpäeval kell 9-15. Õigeaegselt tühistamata teraapiafondi saatekirjaga visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.

Teenindame patsiente teraapiafondi kaudu nii Tallinnas, Paides kui Pärnus vastavalt võimalustele ning ravijärjekorra pikkusele.

IMAGO