Maarja-Liisa Oitsalu

Maarja-Liisa Oitsalu
kliiniline psühholoog

Maarja-Liisa Oitsalu töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog.

Maarja-Liisa on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja lahenduskeskse lühiteraapia algkoolitused ning täiendab end pidevalt tõenduspõhiste psühhoteraapiasekkumiste vallas. Teadustöös on ta keskendunud isiksuse ja isiksusehäirete uurimisele. Kliinilises töös tegeleb peamiselt täiskasvanute psüühika- ning käitumishäirete hindamise ning psühhoteraapiaga.

IMAGO