Monika Vilu

Monika Vilu
psühholoog

Monika Vilu töötab psühholoogina Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia eriala magistriõppe spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Ta on täiendanud ennast kognitiiv-käitumisteraapia ja pereteraapia alal. Hetkel õpib ta pereteraapia põhiväljaõppes. Monika töötab käesolevalt kliinilise psühholoogi kutseaasta juhendatud praktikal nii Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus kui Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuses Sensus superviisori, kliinilise psühholoogi Katri-Evelin Kalause juhendamisel.

IMAGO