Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Psühhoterapeudi, kliinilise psühholoogi, psühholoogi teenused  EUR
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi esmane vastuvõtt 70.00
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi korduv vastuvõtt 57.00
Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt 60.00
Kliinilise psühholoogi korduv vastuvõtt 50.00
Psühholoogi esmane vastuvõtt 50.00
Psühholoogi korduv vastuvõtt 45.00
Psühholoogi esmakordne võõrkeelne seanss 80.00
Psühholoogi korduv võõrkeelne seanss 70.00
Pere- või paariteraapia esmane seanss 80.00
Pere- või paariteraapia korduv seanss 65.00
Skype seanss vastavalt spetsialistide hinnakirjale ja kestusele 45.00-70.00
Psühhodiagnostika  EUR
Psühhodiagnostika
(enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
45.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
30.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(lisandub vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
130.00
Isiksuse uuring
(struktureeritud intervjuu ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
90.00-160.00
Kognitiivsete funktsioonide uuring
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
280.00
Psühhiaatria teenused: EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 60 minutit 85.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 minutit 45.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 60 minutit 50.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 30 minutit 30.00
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
23.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
30.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
(hinnale lisandub käibemaks)
55.00
Lisateenused: EUR
Kliinilise psühholoogi ja psühhiaatri ühisseanss 95.00
Vastuvõtt eritingimustel 2 tööpäeva jooksul
kestusega kuni 45 minutit
95.00
Supervisioon
(hinnale lisandub käibemaks)
60.00
Eriväljakutse Tallinna piires
(meeskonnas on kaks kliinilist psühholoogi või
psühhiaater ja kliiniline psühholoog)
360.00

NB! Kõigi anonüümsete teenuste korral lisandub teenuse hinnale käibemaks.

Teenuse osutamise tingimused

Kui isikul on kehtiv ravikindlustus, on psühhiaatri ja kliinilise psühholoogi vastuvõtu visiiditasu 5 eurot. Esmalt peab isik pöörduma psühhiaatri vastuvõtule. Sama asutuse psühhiaatri suunamise korral on Eesti Haigekassa soodustusega tagatud ka psühhoteraapia teenus. Haigekassa tasub raviteenuse eest ainult etteantud lepingumahu ulatuses. Selle täitumisel on vastuvõtt tasuline.

Alates 2015. aastast on perearstil võimalik suunata patsiente kliinilise psühholoogi vastuvõtule tasudes osutatud teenuse eest lisarahastuse ehk nn perearsti teraapiafondi vahenditest vastavalt kehtivale Haigekassa hinnakirjale.

Tasulised teenused kehtivad järgnevatel juhtudel:

• Kindlustamata isikud
• Isikud, kes ei soovi oma andmeid avaldada
• Isikud, kes soovivad vastuvõtule varem, kui kindlustatud isikute järjekord võimaldab
• Isikul puudub raviks meditsiiniline näidustus
• Isik soovib oma ravi eest tasuda ise
• Haigekassa lepingumahu täitumisel

Visiiditasu ei või nõuda:

• kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde;
• rasedatelt;
• alla kahe aastastelt lastelt;
• vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus.

Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu või tasuma tasulise teenuse eest täies mahus.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule saab pöörduda Riikliku Ohvriabi ja Eesti Töötukassa suunamisel vastavalt kehtivatele lepingutingimustele. Nende klientide teenuse eest tasumise võtab üle suunav asutus.

Hinnakiri kehtib alates 2. jaanuarist 2018.

IMAGO