Paide

Tasulised teenused Paides

EUR
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt 45.00
Paari- või pereteraapia seanss 50.00
Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
35.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 60 minutit 50.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 45 minutit 40.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 minutit 30.00

Alates 2015. aastast on perearstil võimalik suunata patsiente kliinilise psühholoogi vastuvõtule tasudes osutatud teenuse eest lisarahastuse ehk nn perearsti teraapiafondi vahenditest vastavalt kehtivale Haigekassa hinnakirjale.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule saab pöörduda ka Riikliku Ohvriabi ja Eesti Töötukassa suunamisel vastavalt kehtivatele lepingutingimustele. Nende klientide teenuse eest tasumise võtab üle suunav asutus.

Hinnakiri on muudetud 2. jaanuaril 2018.

IMAGO